.

vendredi 31 mars 2006

Baverez analyse la situation

Une interview intéressante de Nicolas Baverez, que d'habitude je trouve grognon (on l'appelle aussi "décliniste"). Le fait que des personnes d'horizons aussi divers soient d'accord sur l'analyse de ce qui se passe en France est rassurant. Le résumé par les services de presses de l'ambassade, en français, et ensuite l'article complet issu du NRC Handelsblad:
René Moerland et Michèle de Waard (NRC Handelsblad d’hier soir pp.1 et 6) se sont entretenus avec l’historien et économiste Nicolas Baverez, auteur de l’essai "La France qui tombe". "Les Pays-Bas ne sont pas les seuls à être déstabilisés", notent les journalistes. "’Nous sommes en proie à l’extrémisme de la gauche comme de la droite. Voyez la montée de l’antisémitisme. C’est un indice de la désagrégation d’une société et du développement d’une logique de guerre civile. Si nous ne changeons rien, nous y allons tout droit. Pensez à ce qu’a dit De Gaulle : ce pays ne réforme que quand il y a une révolution. La situation est dangereuse quand les Français se sentent humiliés. Ce pays se trouve dans une situation prérévolutionnaire."Selon Baverez, Villepin a commis une "double erreur". "Tout d’abord, il a promis de protéger coûte que coûte le modèle social français et maintenant il essaie d’appliquer des miniréformes par la porte de derrière. C’est un mensonge démocratique. Les Français en ont justement assez. La deuxième erreur est qu’il n’a pas tiré de leçon des expériences de l’étranger. Nous n’avons pas le choix entre une thérapie de choc et de petites mesures. Ce sera une thérapie de choc ou rien du tout. Le CPE est une bêtise, car il ajoute une niche au marché du travail, alors qu’il faut justement un nouveau contrat de travail."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7070

Het is nu shocktherapie of niks
Liberale econoom: Frankrijk heeft veel hardere hervormingen nodig. Vergeet de rellen over het Eerste Baan Contract voor de jeugd, zegt historicus en econoom Nicolas Baverez. Het is veel erger. Frankrijk dreigt ten prooi te vallen aan extremisme.
Door René Moerland en Michèle de Waard. Parijs, 30 maart.

Volgens advocaat, historicus en econoom Nicolas Baverez (45), een toonaangevende liberale denker in Frankrijk, is het flexibele arbeidscontract voor jongeren (Eerste Baan Contract, CPE), dat premier Dominique de Villepin wil invoeren een stommiteit. Protesten of niet, Frankrijk heeft veel ingrijpender hervormingen nodig. Want het land verkeert in een economische, politieke en morele crisis die gevaarlijke trekken vertoont. Het heeft „onverantwoordelijke” politieke leiders, een electoraat dat het zicht op de werkelijkheid kwijt is, en de staat is failliet. Met dank aan de linkse president Mitterrand en de rechtse president Chirac is Frankrijk verworden tot „een magma van geatomiseerde individuen en corporatistische blokken die elkaar de manna van de verzorgingsstaat uit handen rukken”.
Niet alleen Nederland is gedestabiliseerd. „Wij kampen met extremisme van links en van rechts. Kijk naar de opkomst van het antisemitisme. Dat is een indicator voor het uiteenvallen van een samenleving en de ontwikkeling van een logica van burgeroorlog.”


U zegt burgeroorlog?
„Als we niets veranderen, gaan we daar recht op af. Denk aan wat De Gaulle zei: dit land hervormt alleen als er revolutie is. De situatie is gevaarlijk als Fransen zich vernederd voelen. Dit land verkeert in een prerevolutionaire situatie.”


We krijgen meer rellen zoals in de voorsteden?
„Geen twijfel aan. In de voorsteden concentreren alle problemen zich, met het onderwijs, de immigratie, de werkloosheid. Er is niets aan gedaan, alleen geld beloofd. Er zijn hervormingen nodig. De terugtocht is nooit de oplossing.”


Dus Villepin is op de goede weg omdat hij vasthoudt aan het CPE?
„Nee, Villepin doet het juist dubbel fout. Ten eerste is hij begonnen met de belofte dat hij het Franse sociale model tot elke prijs zou beschermen, en nu probeert hij langs de achterdeur hervorminkjes door te voeren. Dat is een democratische leugen. Daar hebben de Fransen nu juist zo genoeg van. De tweede fout is dat geen les uit buitenlandse ervaringen is getrokken. De keuze gaat niet tussen een shocktherapie en kleine stapjes. Het is een shocktherapie of niks. Het CPE is een stommiteit, want het voegt weer een niche toe op de arbeidsmarkt, terwijl er juist één nieuw arbeidscontract nodig is.”


Waarom is het in Frankrijk zo moeilijk de werkloosheid terug te dringen?
„Frankrijk zit gevangen in zijn systeem van politiek cliëntelisme. Degenen die profiteren van de welvaartsstaat vertegenwoordigen 30 procent van het bruto binnenlands product, de ambtenaren kosten 16 procent. Dat is het ‘beschermde Frankrijk’, zeg maar het deel dat vaker stemt dan de anderen. En de politieke leiding is in handen van een uniforme, masculiene klasse, die in zijn geheel afkomstig is uit hoge openbare functies – behalve Sarkozy.”
De liberale econoom Nicolas Baverez maakt een vernietigende balans op van de toestand waarin Franse regeringen het land steeds weer achterlaten. De gemiddelde economisch groei sinds tien jaar is 1,5 procent, de werkloosheid ligt sinds een kwart eeuw rond 10 procent -–uniek in Europa – met 23 procent werkloosheid onder jongeren en bijna 40 procent onder immigranten. Zulke omstandigheden moeten op den duur wel leiden tot de ontwrichting van de samenleving, zegt Baverez. Temeer daar het in het politieke systeem ontbreekt aan tegenmacht: het parlement heeft niets te zeggen, een maatschappelijke middenveld zoals in Nederland ontbreekt.


Maar regeringen proberen wel te hervormen. Waarom lukt dat niet?
„Regeringen hebben af en toe hervormingen beloofd. Maar in feite zit het land al een kwart eeuw in een luchtbel van leugens en demagogie. Frankrijk heeft alle revoluties van het einde van de 20ste eeuw gemist. In 1981 begonnen Thatcher en Reagan met liberalisering en deregulering. Wat deed Frankrijk op dat moment? Zij maakte een Keynesiaanse wending en nationaliseerde de helft van haar economie. In 1983 was Frankrijk failliet. Een beslissend moment. Want vanaf dat ogenblik ontwikkelde zich wat ik de collectieve schizofrenie noem. Tegen ondernemingen zei de politiek: u kunt zich aanpassen aan de markteconomie, we gaan u zelfs helpen, u kunt mondiale leiders proberen te vormen. Maar als tegenwicht gaan we de sociale sfeer verstatelijken. En tegen Europa zegt de politiek: we gaan ons klaarmaken voor de markteconomie en de munteenheid, maar in ruil daarvoor bevorderen we het nationalisme en het protectionisme onder de bevolking. Het nee in het referendum (over de Europese Grondwet, red.) was het resultaat van twintig jaar leugens, zowel van links als van rechts. De politieke klasse draagt het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor de toestand nu. Sinds 25 jaar weigeren ze ons de waarheid te zeggen. "


U ziet geen verschil tussen Chirac en Mitterrand ?
„Het tijdperk Chirac en Mitterrand, dat is voor historici één periode. Het is zelfs erger geworden. Mitterrand was een anti-liberaal, een malthusiaan en hij was dirigistisch. Maar hij was niet anti-Europees. De Fransen hebben nee gezegd in het referendum, omdat de campagne voor het ja eigenlijk een campagne voor het nee was. Chirac voerde een socialistische, anti-liberale campagne. Chirac heeft gezegd dat het liberalisme vandaag de dag eenzelfde bedreiging vormt voor de democratie als de Sovjet- Unie tijdens de Koude Oorlog. Dat durven ze zelfs bij Attac (andersglobalisten, red) niet zo te zeggen.


Welke weg moet Frankrijk wel volgen?
„Zich verzoenen met vrijheid en moderniteit. Het eenvoudigst is dat in de economie. De arbeidsmarkt moet worden geliberaliseerd, de sociale voorzieningen hervormd zodat activering van werklozen voorop komt te staan. Dat programma is snel te realiseren. De productie moet worden bevrijd. De 35-urige werkweek afgeschaft. Fiscale maatregelen getroffen om intreden op de arbeidsmarkt makkelijker te maken. We moeten ruimte scheppen voor ongekwalificeerd werk. Het achterlopen van de groei komt doordat het aantal gewerkte uren achterblijft - 1.440 uur per jaar tegen 1.800 in de VS en 2.000 in Azië. Je moet hier gemiddeld 32 jaar zijn om een vaste baan te hebben. We hebben een pervers systeem: we scheppen een hoge arbeidsproductiviteit door een gebrek aan arbeid. Dit land heeft productie ingeruild voor herverdeling en de publieke sector. De balans moet hersteld worden. Dat kan met respect voor nationale tradities. De globalisering schrijft geen algemene wetten voor die je zomaar overal kan toepassen.
De Franse traditie is dat links en rechts een sociale economie willen met staatsinterventie.
„Er is geen sociale economie in een land waar de armoede groeit, twintig procent van de mensen wordt buitengesloten, en waar 730 getto’s zijn met een werkloosheid tussen de twintig en veertig procent. De traditie is wel dat er hier nooit een economische hervorming is doorgevoerd zonder een herinrichting van de staat. Daarom is institutionele hervorming nu heel belangrijk.


Maar zullen de Fransen voor zo’n liberale shock-therapie stemmen?
„Met een beetje pedagogie moet het mogelijk zijn de publieke opinie weer te doordringen van werkelijkheidszin. Mensen kunnen natuurlijk zeggen: we kunnen onze kinderen nog wel vijf jaar oplichten. Maar ik hoop dat we het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgen. In de jaren zeventig werkten mensen daar drie dagen per week en de vakbonden zeiden wat ze moesten doen. Nu is het een van de meest dynamische landen en werken mensen vijf of zes dagen. Want Thatcher heeft de macht van de vakbonden gebroken. Wie hervormt, hoeft niet te verliezen. Kijk naar Gerhard Schröder, de vroegere Duitse bondskanselier. Hij heeft hervormingen doorgevoerd zonder politieke steun. Schröder is weg, maar zijn partij maakt nu deel uit van de grote coalitie die hervormingen doorvoert.”


Zou zoiets volgend jaar in Frankrijk kunnen gebeuren?
„De Fransen beseffen sinds 2005 wel dat er grote veranderingen nodig zijn. Zeventig procent meent nu dat het land in verval is. Maar ze zien geen uitwegen. Dat is gevaarlijk, want dat laat een formidabele ruimte vrij voor extremisme. Er is een ruk naar rechts gaande op het platteland en bij een deel van de middenklasse, de eerste slachtoffers van het verval. We weten al sinds de jaren dertig dat het destabiliseren van de middenklassen de beste manier is om het bed van extreem-rechts te spreiden. Wie geen hervormingen doorvoert, voedt het extremisme. In 2002 konden we nog zeggen dat we niet zagen aankomen dat Jean Marie Le Pen (kandidaat van het extreem-rechtse Front National) de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zou halen. Vijf jaar later zijn de hervormingen nog niet doorgevoerd en blijft het land afglijden. Dus er is een heel serieuze kans om Le Pen weer in de tweede ronde te zien. Misschien dit keer tegen de kandidaat van links. En links zit op een protectionistisch dwaalspoor.”


Is Nicolas Sarkozy een echte hervormer?
„Sarkozy is de enige bij wie je die vraag kunt stellen. Ik denk dat hij wel beseft dat het echt anders moet. Villepin is de voortzetting van het Chiraquisme met andere middelen. Sarkozy vertegenwoordigt de breuk, de generatiewisseling en het anders functioneren van de staat. Maar bij hem horen drie vragen. Wie is hij echt? Alleen maar een jongere uitgave van Chirac, of heeft hij werkelijk de wil en de inhoud om te hervormen? Wat is zijn project? En met wie gaat hij het doen?
„Want een van de lessen van de buitenlandse ervaringen is wel dat men zulke hervormingen niet alleen kan doorvoeren.”


Nicolas Baverez (45) – historicus, econoom en advocaat – geldt als voornaamste van de Franse ‘déclinistes’ (doemdenkers). Een geuzennaam sinds premier De Villepin de term begin dit jaar gebruikte om zich af te zetten tegen het groeiende leger critici van de politiek-economische neergang van Frankrijk. Baverez zette de toon met zijn essay ‘La France qui tombe’ (2004). Links beticht hij van misleidende sociale ‘innovaties’ zoals de 35-urige werkweek. Rechts verwijt hij immobiliteit uit vrees voor protesten. Baverez kritiseert de regerende elite met wie hij samen studeerde aan de beroemde ENA (École Nationale d’Administration) – hij is van de lichting 1988. Baverez’ intellectuele voorbeeld is de liberale filosoof Raymond Aron, over wie hij een veelgeprezen biografie publiceerde: ‘Aron, un moraliste au temps des idéologies’. Baverez’ columns in onder meer het weekbladLe Point zijn onlangs gebundeld in ‘Nouveau monde, Vieille France’. Hij werkt als advocaat bij het Amerikaanse kantoor Gibson, Dunn & Crutcher in Parijs.
Lien: http://www.nrc.nl/economie/article265729.ece

Partir d'Irak

Un texte que je n'ai même pas besoin de commenter... Que le gouvernement néerlandais s'obstine à maintenir des troupes en Irak me dépasse. Pour un pays qui s'est depuis longtemps honoré par son respect des droits de l'homme et son éthique (par rapport aux autres), je suis très très déçu.

J'étais pour l'invasion de l'Irak. Quelle erreur !, par Johann Hari
LE MONDE 30.03.06

C'était il y a quelques semaines, une simple ligne sur le site de BBC News : "Une voiture piégée explose à Bagdad : 50 morts." Sans plus de détails.
Quand les attentats-suicides ont commencé en Irak, j'appelais à chaque fois mes amis à Bagdad, à Bassora ou à Hilla pour m'assurer qu'ils allaient bien. Mais j'ai vite compris qu'ils détestaient qu'on leur enfonce ainsi chaque bombe dans le crâne : allaient-ils devoir enregistrer un message du genre "Non, je ne suis pas mort dans un attentat-suicide aujourd'hui" et l'envoyer à toutes leurs connaissances trois fois par jour ? J'ai donc décidé d'attendre les journaux du lendemain pour en savoir plus. Aucun n'en parlait. Des attentats aussi sanglants que ceux du 7 juillet 2005 à Londres sont devenus si banals en Irak qu'ils ne méritent pas même une brève.

Après trois ans et au moins 150 000 cadavres irakiens, pouvons-nous encore, nous qui avons soutenu le renversement de Saddam Hussein pour le bien des Irakiens, affirmer que cela en valait la peine ? Je vois déjà rougir de honte tous ceux qui avaient gobé le prétexte manifestement fallacieux des armes de destruction massive.

George Packer, un journaliste récalcitrant qui vit en Irak et qui était plutôt d'accord avec l'invasion, décrit la situation présente : "Les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent, d'appartenir à un groupe donné, de porter ce qu'ils veulent ni même de marcher dans la rue sans risquer leur vie." Le pouvoir a été transféré de facto à des milices antidémocratiques. Ces gens "imposent leur loi dans les écoles et les hôpitaux, s'en prennent aux femmes non voilées, mettent en place des pseudo-tribunaux qui condamnent à mort au nom de la charia. Leurs bandes criminelles mettent le feu aux magasins qui vendent de l'alcool. Ce sont des agissements de brutes fascistes". Quand on me demande si j'ai eu tort, je pense à cet ami irakien cloîtré chez lui et qui m'a dit : "Tous les jours tu effaces quelqu'un de ton portable parce qu'il a été tué. Par les Américains, par les djihadistes, par les milices - dans la plupart des cas on ne le saura jamais." Alors oui, je me dis que j'ai eu tort. Horriblement tort. J'ai un argument faiblard, comme beaucoup de partisans de la guerre en train de virer de bord : le principe de l'invasion était bon, mais c'est le gouvernement Bush qui a merdé. " Tu parles, m'a rétorqué une amie antiguerre, était-il si difficile d'imaginer qu'un George Bush se plante dans l'invasion illégale d'un pays arabe ?"

Elle a raison : il n'y avait aucun idéal platonicien de l'invasion parfaite à soutenir. Il n'y avait que George Bush, avec ses bombes à fragmentation, son modèle économique tout-FMI et ses raisonnements bidon : il a dicté sa guerre, à sa façon, avec cette odeur de pétrole qui flotte sur tout ce qu'il fait. Et il était illusoire, on le sait aujourd'hui, de compter sur une quelconque influence de Tony Blair, lui qui refuse même de condamner le camp de torture de Guantanamo.

C'était pourtant clair dès le début : avec les hommes de George Bush, le désastre était assuré. Mais qui aurait pu penser qu'ils déclencheraient un phénomène de torture de masse, que plus de 10 000 personnes disparaîtraient sans procès dans les prisons secrètes irakiennes ? C'est simple : tous ceux qui ont suivi les exploits en Amérique centrale des mêmes individus, les Donald Rumsfeld et les John Negroponte, dans les années 1980. Qui aurait imaginé qu'ils utiliseraient des armes chimiques dans une ville habitée par des civils, Fallouja ? Tous ceux qui savent que M. Bush n'a signé aucun traité sur les armes chimiques et que Donald Rumsfeld en a fourgué tant qu'il a pu à des tyrans. Qui aurait envisagé qu'ils privatiseraient massivement l'économie irakienne et feraient flamber le chômage à 60 % - la meilleure garantie de conflit ethnique ? Tous ceux qui se rappellent les thérapies de choc en Russie, en Argentine ou en Asie. Qui aurait cru qu'ils annuleraient les crédits de reconstruction, alors que la distribution d'électricité et d'eau est pire que sous Saddam Hussein ? Tous ceux qui connaissaient leur désengagement, chez eux, du secteur public.

Bien sûr, j'ai toujours su que l'administration Bush voulait avant tout s'assurer le contrôle stratégique des ressources pétrolières. Mais je me disais qu'on pouvait tolérer cette logique répugnante si c'était pour améliorer la situation en Irak. Encore bouleversé par ma visite au pays de Saddam Hussein, je savais que les Irakiens n'avaient qu'une hâte : être débarrassés de leur dictateur, peu importe comment.
Je pensais à la terreur infligée au "peuple des roseaux", les Madanes (privés de leurs marais et affamés sous Saddam Hussein), et je me disais que cela ne pouvait pas être pire. Comme la plupart des Irakiens, je ne voyais pas qu'une guerre tordue déboucherait sur une occupation tordue ; que dans Bagdad livrée au pillage, l'armée serait envoyée pour garder le ministère du pétrole, pas les hôpitaux. Et ce n'était qu'un début.

Mais il est trop facile de se repentir ici, au calme. Les opposants à la guerre n'avaient pas eu à affronter les salles de torture de Saddam Hussein, et moi, je ne suis pas terré chez moi, tremblant, une kalachnikov à la main. C'est pourtant ce que vivent des millions d'Irakiens. Sans parler de tous ceux qui sont morts, à cause des raisonnements de gens comme moi.

A part Tony Blair et George Bush, à peu près tout le monde y est allé de son mea culpa contrit. Et maintenant ? Iyad Allaoui, l'homme que les Américains s'efforçaient d'imposer avant qu'un mouvement de désobéissance civile emmené par l'ayatollah Sistani rende les élections inévitables, affirme que la guerre civile a déjà commencé. Certains commentateurs de droite ont une fâcheuse tendance à faire porter le chapeau aux Irakiens : on pensait que vous feriez comme les Tchécoslovaques, les gars, mais bon, si vous préférez faire comme les Yougoslaves, pas de problème. D'autres murmurent que l'Irak aurait "besoin d'un Saddam" qui le tienne. Sauf que nous ne sommes pas devant une guerre civile comme au Rwanda ou dans les Balkans, où les voisins se taillaient mutuellement en pièces. C'est une guerre civile imposée d'en haut, livrée par une minorité faite de milices qui prétendent combattre pour préserver l'unité irakienne - à l'exception des djihadistes d'Al-Zarkaoui, très peu nombreux. Jusqu'en 2003, plus de 20 % des mariages irakiens se faisaient entre sunnites et chiites. Les maris vont-ils se retourner contre leur épouse, les mères contre leurs fils ?

Une solution se dessine. Les sondages montrent que la plupart des milices sont soutenues par la population parce qu'elles s'opposent à l'occupation étrangère. Le meilleur moyen de les priver de cet appui est donc de retirer les troupes de la coalition, et tout de suite. Les Irakiens l'ont bien compris : une enquête menée récemment par le ministère de la défense a montré que 80 % des Irakiens souhaitent le départ "immédiat" des troupes afin de pouvoir eux-mêmes s'occuper des djihadistes et des fondamentalistes. Comme en écho, un sondage de l'institut Zogby auprès des soldats américains a révélé que 72 % sont favorables à un désengagement dans l'année. Guerre surréaliste entre occupés et occupants malgré eux.
Certes, le retrait risque de créer un vide politique qu'exploiteraient les milices, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il est donc grand temps de quitter l'Irak. Reste une question lancinante : le gouvernement Bush va-t-il renoncer au pétrole irakien après avoir dépensé 200 milliards de dollars pour s'en emparer, simplement parce que le peuple irakien et ses propres soldats le lui demandent ?


© The Independent. Traduit de l'anglais par Julie Marcot
Johann Hari, journaliste britannique, est éditorialiste à The Independent. Ce texte est paru dans l'édition du 20 mars du quotidien londonien. Contact :
j.hari@independent.co.uk
Lien: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-756233,0.html

Pourquoi le CPE est une ânerie

Voilà un argumentaire qui rejoint ceux des économistes que je connais ou que j'ai lus ces derniers temps. En dehors des arguments politiques (développés par ailleurs), ce sont les raisons poussant le premier ministre à imposer le CPE qui sont douteuses. Laissons un spécialiste éclairer nos lanternes:
1. les jeunes acceptent déjà des conditions de précarité que les moins jeunes refusent, étendre cette précarité à toute une catégorie d'âge est contre-productive
2. le CPE stigmatise une tranche d'âge et laisse entendre que les jeunes ne sont, par ailleurs, pas employables
3. le CPE généralise une précarité déjà trop présente, sans garantir une baisse du chômage
Bref, c'est du gloubiboulga néolibéral qui ne repose sur aucune réalité économique tangible et qui généralise la précarité sans s'attaquer aux vraies raisons du chômage des jeunes (inadéquation entre éducation et monde du travail, systématisation des postes sous-payés ou précaires, inadaptation du système chômage aux nouvelles règles de flexibilité...).

CPE : le vaccin qui tue ? par Olivier Favereau
LE MONDE 30.03.06
La pensée libérale a toujours utilisé la rhétorique des effets pervers pour critiquer les réformes sociales. L'idée que l'enfer est pavé de bonnes intentions a servi contre les institutions les plus emblématiques de l'Etat-providence : par exemple la protection des travailleurs, poussée trop loin, se retournerait contre l'emploi en décourageant les nouveaux recrutements.

Pour la première fois peut-être, avec le contrat première embauche (CPE), la rhétorique des effets pervers pourrait bien s'appliquer à une réforme libérale. En effet, il y a un risque élevé que le CPE aggrave, au lieu de le diminuer, le chômage des jeunes, contrairement aux intentions de ses promoteurs. Et ce pour deux raisons techniques, non encore mentionnées dans le débat public.
Voici la première. Admettons pour le moment qu'il y ait bien une catégorie spécifique et homogène sur le marché du travail appelée "jeunes de moins de 26 ans". On sait que le taux de chômage de cette catégorie d'âge est beaucoup plus élevé que celui de la tranche d'âge immédiatement suivante. L'erreur commence quand on en déduit immédiatement que les jeunes seraient moins employables que les autres.
Or que nous disent les statistiques sur la durée moyenne de chômage des "jeunes" ? Elle est significativement plus faible que celle de toutes les autres classes d'âge : trois mois de 20 à 24 ans, contre dix mois de 40 à 44 ans (ancienneté médiane de chômage, selon l'enquête emploi 2003). C'est-à-dire que les "jeunes", toutes choses égales par ailleurs, sortent du chômage, en moyenne, plus vite que les autres salariés. Autrement dit, ils ne sont pas moins employables, ils sont plus employables (toujours en acceptant de raisonner sur une moyenne). Comment est-ce compatible avec un chômage relativement plus important des jeunes ? La réponse est cachée dans l'autre variable composant le taux de chômage : à chaque période, les jeunes qui sortent en moyenne plus vite du chômage, sont, proportionnellement, encore plus nombreux à entrer en chômage. La réconciliation de ces deux constats tient en une seule expression : emplois précaires. Les jeunes passent plus souvent que les autres sur le marché du travail, parce qu'on leur propose et qu'ils acceptent, plus souvent que les autres, des emplois de courte durée.
Dans ces conditions, il faut faire preuve d'un optimisme scientifiquement infondé pour voir dans le CPE un remède miracle contre la précarité à l'origine du chômage des jeunes. Bien au contraire, le CPE rajoute, à une liste déjà bien fournie (CDD, intérim, contrats aidés, etc.), un nouveau facteur de rotation des emplois : le droit de licencier sans explication à tout moment pendant un délai maximum de vingt-quatre mois ! Cette façon de rechercher la flexibilité au niveau des jeunes risque de produire plus de précarité qu'elle n'en éliminera.
Mais il y a une deuxième raison de douter de l'efficacité du remède proposé. Tout ce qui précède suppose, comme le fait explicitement le CPE, que l'on doit mettre à part dans le fonctionnement du marché du travail les jeunes de moins de 26 ans : ceux-ci formeraient une catégorie statistique homogène. Or il n'en est rien. L'approche institutionnaliste du marché du travail nous a appris que le chômage est associé à une dynamique de sélection de salariés, et qu'il est concentré sur les actifs peu qualifiés, avant toute considération d'âge. Il conviendrait donc (au minimum) de distinguer, au sein des jeunes de moins de 26 ans, ceux qui sont peu ou pas qualifiés, ceux qui ont une qualification décalée par rapport aux demandes des entreprises et ceux qui sont très qualifiés. Leurs problèmes éventuels de chômage appelleraient chaque fois un traitement spécifique. Les promoteurs les plus avertis du CPE en conviendraient volontiers. Malheureusement, cela n'empêchera pas le CPE de produire son impact déstructurant. Cela passe par deux mécanismes bien connus.
Il y a d'abord un effet de signalement et de stigmatisation, qui confirme à tous les recruteurs qu'embaucher un jeune de moins de 26 ans est une opération tellement aventureuse qu'il faut des avantages exceptionnels pour la rendre économiquement rationnelle - en l'occurrence rien de moins qu'une suspension d'une partie du code du travail ! Il y a ensuite un effet de coordination et d'institutionnalisation : cette catégorie nouvelle, dans la mesure même de son succès, va s'intégrer aux pratiques de gestion des effectifs par les entreprises. Sur quelle base ?
La probabilité est élevée que ce soient les peu ou pas qualifiés qui déteignent sur les autres segments, plutôt que l'inverse : on verra des jeunes, qui auraient pu accéder à un CDI standard, devoir se contenter d'un CPE ; inversement on ne voit pas pourquoi la situation des jeunes les moins qualifiés tirerait un quelconque bénéfice de la dégradation du sort de leurs congénères mieux lotis. A nouveau, cette façon de concentrer la recherche de la flexibilité sur l'ensemble des jeunes risque de se révéler contre-productive, cette fois en créant de la précarité là où il n'y en avait pas. Certes le principe du vaccin consiste à inoculer le mal pour mieux s'en protéger. Ainsi (peut-être) de la flexibilité et de la précarité. Encore faut-il ne pas se tromper de dose.


Olivier Favereau, économiste, est professeur de sciences économiques à l'université Paris-X.
Lien: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-756237,0.html

Radio + grippe

C'est officiel, j'ai la grippe. Comme la moitié d'Amsterdam, m'a dit mon médecin. J'ai l'impression d'être passé sous un camion...
Demain matin je passe sur Business News radio, vers 10h, à propos de ce qui se passe en France.
Ensuite j'ai un cours organisé pour les nouveaux élus de l'arrondissement, et ensuite je vais au mariage de Mehmet à Bruxelles. Ah, quelle journée!

jeudi 30 mars 2006

Pourquoi la diversité?

J'ai pas mal de gens qui me posent des questions sur la diversité dans les organisations, en particulier en politique. Je vais donc essayer de résumer les raisons pour lesquelles, selon moi, la diversité est essentielle.

- Tout d'abord, en politique. On pense souvent qu'il faut élire de bons techniciens pour s'assurer une certaine efficacité. On oublie que la plupart des autorités, locales comme nationales, ont à leur disposition des fonctionnaires, souvent techniquement très calés. On ne demande donc pas aux hommes et femmes politiques de maîtriser tous les dossiers (surtout avant d'être élus), mais de représenter le peuple. Le peuple est divers et varié. Si on accepte désormais qu'il faut au moins une petite moitié de femmes, je pense que bientôt on réalisera qu'il en va de même pour les autres identités. En résumé: les élus ne sont pas là pour monter des dossiers techniques (rôle souvent monopolisé par les hommes blancs, pour résumer un peu vite), mais pour représenter le peuple dans sa diversité.

- Ensuite, il y a la limitation des risques. C'est un thème de plus en plus porteur, et ce n'est pas pour rien. Quand on examine les catastrophes du Crédit Lyonnais (20 milliards à payer par le contribuable), Enron, Ahold, ou même les ennuis des gouvernements Bush ou Villepin, on voit qu'il s'agit souvent d'un dérapage collectif de gens qui pensent de façon identique. Issus des mêmes écoles, de la même classe sociale. La diversité est une forme d'assurance contre les dérapages collectifs. Je ne peux pas vous assurer qu'un directoire diversifié sera fabuleux, mais je peux vous assurer que les chances de catastrophe sont moindres qu'avec un directoire homogène.
Beaucoup de sociologues et d'économistes analysent les problèmes décisonnels en France (réformes délirantes, manque de réformes, corruption, clientélisme, copinage, pantouflages) comme étant le résultat de la domination d'une classe dirigeante (souvent issue des mêmes grandes écoles et des mêmes classes sociales) qui n'est jamais remise en cause et questionnée en interne.

- Enfin, il s'agit finalement de déterminer quel est le meilleur moyen de s'approcher du bien commun. L'objectivité n'existe pas. Ceux qui se proclament objectifs sont soit très aveugles, soit très menteurs. Personne ne peut échapper à une certaine forme de subjectivité. Lorsqu'une assemblée est homogène, ce qui pourrait, en d'autres circonstances, être vu comme de l'ethnocentrisme ou de la subjectivité, a tout de suite l'air de l'unanimité, et donne l'impression d'avoir réalisé le bien commun. Dans une assemblée diversifié, le mélange des subjectivités assure que la subjectivité des uns ne soit pas perçue comme quelque chose d'universel, et cela permet justement de s'approcher de façon plus efficace du bien commun.
Il ne s'agit pas de clientélisme ou de lobbyisme effréné (cela peut arriver, regardez ce qui se passe en Irak!), mais de polyphonie. En tant que femme, qu'homo, que jeune, vieux ou allochtone, mec riche ou mère célibataire, la réalité n'est pas la même. Au début, c'est plus dur de prendre des décisons, mais à long terme cela assure, je pense, que l'on s'approche du bien commun (en soulignant "commun").

Consensus et participation

Les négociations à Amsterdam Oud-Zuid, menées par notre tête de liste, Bea Mieris (photo) et Egbert de Vries (probablement le nouveau maire de l'arrondissement), sont bouclées. Enfin. Le parti travailliste avait très peur de se retrouver dans l'opposition, malgré sa victoire électorale (les Verts et les Libéraux auraient très bien pu former une majorité de gouvernement sans nous). Mais finalement, vu que les divergences entre le programme de GroenLinks (les Verts) et le nôtre sont minimes, un accord semble avoir rapidement pu être trouvé.
Voilà les thèmes qui ont dominé les négociations:
- Le PvdA a très peur de se faire accuser d'arrogance et a fait son possible pour prouver le contraire: alors qu'il a 10 élus, contre 7 pour les Verts, l'exécutif sera probablement divisé 50/50.
- Le VVD est dans l'opposition, mais représente néanmoins 20% des électeurs. Nous allons faire en sorte d'être ouvert à leurs remarques et propositions. Cela me satisfait: outre le fait que le VVD Amsterdam est beaucoup plus progressiste qu'au niveau national (et, par ailleurs, très pro-homo), je trouve que le modèle consensuel est beaucoup plus sain, même si c'est moins sexy qu'une opposition frontale à la latine.
- Les travaillistes ont été élus car ils font de leur mieux pour protéger les plus fragiles. J'ai vu, pendant les discussions, que le soucis de ne pas pénaliser plus les ménages en difficulté était un thème récurrant. Cela m'a beaucoup réconforté après les dérapages du gouvernement Balkenende, où les plus riches ont été favorisés au dépends des autres. Lorsque l'écart se creuse entre les classes sociales, la démocratie est en danger.
- Enfin, tout le monde est d'accord, nous allons faire de notre mieux pour faire participer les habitants aux décisions. C'est un thème extrêmement important à mes yeux, et je suis très heureux de voir qu'il est partagé par tous.
Maintenant, il va falloir mettre tout cela en oeuvre. Quelle responsabilité!

La méthode Villepin en question

A la lecture de la presse néerlandaise, il semble évident que la méthode Villepin n'est pas exportable: si on veut réformer profondément un pays, la méthode "polder", c'est à dire essayer de trouver un consensus avec tous, partis politiques différents et partenaires sociaux, est peut-être moins romantique que les révolutions de palais et les baricades, mais est définitivement plus efficace.
Comme je le rappelle, la démocratie ne se limite pas aux élections. Même sous Staline ou Saddam, il y avait des élections. En Russie Blanche, un dictateur (le dernier d'Europe, nous dit-on) vient d'être réélu. La démocratie, cela consiste à faire participer d'une manière ou d'une autre un maximum de personnes différentes aux processus de décision, et éviter la dictature de la majorité. Voire de la minorité.
Je commence à avoir pitié du pauvre Villepin, qui est tellement habitué à n'écouter que son immense intelligence et dédaigner le peuple. Il se voyait déjà président. Un technocrate éclairé faisant le bonheur des pauvres à coup d'ordonnances et de 49-3 (procédure qui permet au gouvernement d'obtenir un vote rapide d'une loi sans discussion), voilà qui aurait donné un autre Pompidou ou Giscard à la France. Une modernité technocratique ringarde et autoritaire régie par un poète bienveillant...

"Le gouvernement néerlandais suit avec attention la situation en France, où plus d’un million de jeunes sont descendus dans la rue mardi", relève Hendrik Jan van Oostrum dans le Financieele Dagblad (p.7). "Cela ne le dérangera probablement pas si les représentants du patronat et des syndicats ne suivent pas une ligne commune au sein du Conseil social et économique. Une recommandation divisée sera un excellent prétexte pour ne pas procéder à l’assouplissement du droit de licenciement pour le moment, un choix sûr dans la perspective des élections législatives au printemps prochain. Une chose est certaine : toucher à la protection contre le licenciement est extrêmement dangereux du point de vue électoral.""Le premier ministre français Dominique de Villepin le sait évidemment aussi, mais il était au pied du mur l’automne dernier. A Paris et dans d’autres grandes villes où le chômage des allochtones dépasse 40 % dans certains quartiers, de longues émeutes ont éclaté. Offrir des emplois à ces jeunes et aux jeunes autochtones sans formation suffisante est le principal motif de l’expédient constitutionnel de Villepin." "Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd’hui sur la question de savoir si cette loi a été adoptée de façon légale. Mais quelle que soit sa décision, elle laissera intact le bien-fondé économique de la mesure de Villepin."
"Le premier ministre Villepin, l’inventeur du CPE, est de plus en plus pris entre deux feux", rapporte le Telegraaf (p.11). "Alors qu’il refuse toujours catégoriquement de retirer son projet d’emplois, les syndicats, les médias et l’opposition appellent le président Chirac à intervenir. Le chef d’Etat français a fait savoir qu’il se prononcera un de ces jours."
Dans le Volkskrant (p.5) Fokke Obbema, sous le titre "Chirac cherche à sortir de l’impasse", résume la situation et ses implications pour le Président de la République, en proposant au lecteur de se mettre à sa place. "Qu’allez-vous faire maintenant ? Telle est la grande question. Allez-vous défendre votre premier ministre contre vents et marées, alors qu’il rencontre de plus en plus de résistance dans la société et dans son propre camp ? Le prix risque d’être élevé. Avec une opinion publique en majorité opposée à l’assouplissement du droit de licenciement, les conséquences électorales risquent d’être catastrophiques l’année prochaine." Compte tenu du fait que le premier ministre Villepin "démissionnera probablement dès que vous lui demanderez de céder" et qu’il ne restera plus que Sarkozy à droite, "vous concluez qu’il ne reste qu’à tenir bon, à continuer d’appeler les syndicats au dialogue et à espérer que les adversaires faibliront." "Merde, vous vous rendez compte qu’en fait vous n’avez plus de pouvoir. Et surtout, vous vous demandez : quand pourrai-je enfin quitter ce palais ?"

Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7062

Commentaires

Ces derniers temps, pas mal de gens ont posté des commentaires anonymes tout en étant extrêmement critiques. Je pense que la critique est saine, et c'est pour cela que j'ai ouvert ce blog à tout le monde: il n'y a pas besoin d'être inscrit quelque part pour poster un commentaires.
Mais quand on insulte les gens (moi ou d'autres), le minimum serait d'avoir le courage de signer.
J'ai donc décidé d'effacer systématiquement les messages qui ne sont pas signés.
Il m'arrive d'être très critique moi-même, mais j'ai toujours l'honnêteté de signer mes articles. Que ceux qui essayent de donner des leçons sous anonymat fassent de même.

Séjour à Copenhague

Le ouiquenne dernier, j'étais à Copenhague avec 5 autres membres de Everyone's A Citizen, Baby. Filia y a été récompensée par un prix pour son "courage politique". J'y ai attrapé la grippe. Je reviendrai sur le ouiquenne au Danemark dans quelques jours, quand mon état de santé se sera amélioré...

Coalition rose-verte officialisée

Ca y est, c'est officiel: à Amsterdam Oud-Zuid, la coalition sera rose-verte, une alliance entre le parti travailliste (PvdA) et les verts (GroenLinks). Génial, non? La lettre de la tête de liste, Bea Mieris:
Beste fractiegenoten,
Ik realiseer me nu pas goed dat we daadwerkelijk plaats nemen in het dagelijks bestuur! Door alle drukte lijkt het of het heel gewoon is. Maar het is natuurlijk heel bijzonder. Iedereen bedankt voor de ondersteuning en voor het meedenken. De Partij van de Arbeid en Groenlinks gaan samen besturen. Een links bewind in Amsterdam Oud-Zuid. Wie had dat een maand geleden gedacht!
Ik wil met name Egbert en David bedanken voor de fijne en ontspannen samenwerking.
Groet, Bea Mieris

Révolution ou Révolte?

Avec plusieurs millions de personnes dans les rues, la France est au centre des commentaires de la presse internationale. La plupart des commentaires me fascinent par leur aveuglement: on parle du CPE comme d'une mesure nécessaire pour la flexibilisation du marché du travail, on stigmatise des étudiants "privilégiés" et des Français réactionnaires défendant leurs acquis.
Il est clair que le marché du travail français a besoin de nombreuses réformes. Mais ce que n'arrivent pas à comprendre nombre de correspondants des journaux étrangers et de commentateurs, c'est que ces millions de gens sont descendus dans la rue principalement pour des raisons politiques, et non uniquement pour défendre des "privilèges":

1°) le régime politique français est moribond et quasiment dictatorial, au moment où de nombreux citoyens sont prêts pour la démocratie participative: le premier ministre n'a jamais été élu et ignore ostensiblement l'assemblée (il gouverne par ordonnances). Le président a été élu pour contrer Le Pen (il avait 19% au premier tour) mais agit comme s'il avait eu personnellement 82%, monopolise les pouvoirs (son parti tient toutes les assemblées). L'Assemblée nationale, du fait de son mode d'élection, a peu de légitimité démocratique (10% de femmes, un seul homo et zéro allochtone sur 577 députés), le Sénat encore moins, la séparation des pouvoirs est quasi-inexistante.

2°) Le monde intellectuel parisien officiel s'illustre plus par son ethnocentrisme et sa nullité que par son brio: colonialiste, raciste, de plus en plus à droite, ayant perdu tout contact avec la réalité et le reste du monde, le petit monde germano-pratin est avant tout gallocentriste et arrogant. Cela se reflète dans les universités, l'administration, les grandes écoles et chez les éditeurs

3°) la génération au pouvoir a sacrifié ses enfants (les jeunes entre 18 et 35 ans) pour assurer ses privilèges économiques et symboliques. Ca me fait beaucoup rire que les journalistes qui fustigent les "étudiants privilégiés" sont ceux qui vivent de leur exploitation sans vergogne: stagiaires esclavagisés, précaires pressurisés, ils ne peuvent garantir leur statut de journaliste bien payé que par l'exploitation d'une armée de volontaires travaillant très dur pour presque rien.

Ce n'est pas un hasard si le feu a d'abord pris dans les banlieues, et remonte doucement la piramide sociale: les jeunes des banlieues, puis les étudiants, puis la classe moyenne... Je pense que le pouvoir français s'illustre avant tout par son aveuglement, et la presse étrangère par sa méconnaissance de la France. Le régime politique et économique français est au bord de l'explosion, et les voisins de la France devraient se méfier: quand une révolution éclate en France, elle a de lourdes conséquences en Europe et en Amérique.
Que les censeurs ravalent leurs certitudes et commencent à se demander comment ils survivront la remise en cause de leurs privilèges...

mardi 28 mars 2006

Verdonk a dérappé, on le savait, mais désormais c'est officiel

Après le Danemark et la France, c'est au tour des Pays-Bas d'être critiqués pour leur manque de respect des droits de l'homme. Depuis le temps qu'on est dans la rue à manifester contre, il était temps!
"La politique d’asile néerlandaise reste contraire aux conventions européennes sur les droits de l’homme et de l’enfant", écrit le Volkskrant à la une. "C’est ce que conclut la parlementaire suisse Rosemarie Zapfl-Helbling à la suite d’une visite de travail au centre de départ de Ter Apel."
"L’année dernière, Zapfl-Helbling avait déjà conclu dans une étude pour le Conseil de l’Europe que la politique d’asile néerlandaise était contraire aux conventions européennes des droits de l’homme. La rapporteuse trouve franchement choquant que rien n’ait changé depuis."
"Le Conseil de l’Europe, auquel ressort la Cour européenne des droits de l’homme, réclame notamment une légalisation plus large des demandeurs d’asile, dans son rapport de 2005. Selon le Conseil, il faut établir des critères bien vérifiables et il faudrait manifester davantage de compréhension pour les personnes qui habitent aux Pays-Bas depuis des années, qui sont intégrées dans la société et qui ont eu des enfants ici. On doit leur accorder plus souvent le bénéfice du doute."
"La ministre de l’Intégration Verdonk a qualifié le rapport de ’positif’ fin janvier, lors d’une évocation du document à Strasbourg. La Chambre s’est interrogée sur cette remarque et a demandé un débat supplémentaire." "Les critiques de Zapfl-Helbling sont sévères. Selon elle, Verdonk donne à l’affaire ’la tournure qui lui convient le mieux’. Le Conseil de l’Europe s’inquiète par exemple beaucoup de la situation des enfants de demandeurs d’asile qui attendent leur expulsion en prison ou qui risquent d’être séparés de leurs parents. Certaines personnes sont aussi rapatriées dans des pays qui ne sont pas sûrs, selon Zapfl-Helbling. Elle critique vivement les longues listes d’attente et les circonstances dans lesquelles les demandeurs d’asile doivent attendre la décision les concernant. ’La règle veut que personne ne reste plus de douze semaines à Ter Apel. J’y ai rencontré des gens qui sont là-bas depuis déjà huit mois. Pendant ce temps ils n’ont pas le droit d’avoir une activité. J’y ai vu des jeunes gens qui ont fait des études et qui devraient préparer leur avenir. Mais ils n’ont aucune perspective’."
"Zapfl-Helbling s’entretiendra aujourd’hui de la question avec des députés de la Deuxième Chambre. De retour à Strasbourg elle a l’intention de rédiger un rapport de suivi."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7053

jeudi 23 mars 2006

Rappel: débat ce soir sur les média

Je vous rappelle qu'un débat a lieu ce soir à HTIB (1e Weteringsplantsoen 2c, près du Rijksmuseum) sur "la liberté de parole et les rapports de pouvoir" avec des gens très intéressants: Jean Tillie (sociologue spécialiste des minorités ethniques), Moussa Aynan (philosophe très prometteur) et Zeki Arslan (de Forum). C'est moi qui organise et anime le débat (ooouuuh!)...
Entrée gratuite, ça commence à 19h30.

Terroristes: produits européens d'exportation

On pense que les terroristes qui sévissent en Occident sont des méchants étrangers qui viennent semer le désordre chez nous. En fait ils sont le produit de la culture européenne, qui a une longue tradition de terrorisme endogène: anarchistes, phalanges, extrême-gauche révolutionnaire, islamistes, khmers verts... L'interview d'Olivier Roy remet les pendules à l'heure:

Une interview de l’islamologue Olivier Roy, dans le NRC Handelsblad d’hier soir. "Selon Roy, Mohammed B., le meurtrier de Theo van Gogh et ses ’frères’ condamnés du groupe Hofstad sont comparables à d’autres groupes terroristes du passé récent de l’Europe. ’Nous devons accepter que nous avions et que nous avons affaire à des terroristes. Ils tueront quelques personnes, certes, mais ils ne forment pas un véritable danger pour notre démocratie. Ce n’est donc pas le terrorisme qui est le grand thème. Le terrorisme n’est qu’un effet secondaire du véritable défi, l’intégration."
A propos du fait qu’aux élections municipales néerlandaises la plupart des immigrés musulmans ont voté pour les sociaux-démocrates, Olivier Roy remarque : "Il est absurde de penser que les musulmans ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre la différence entre religion et politique. C’est justement le discours des musulmans fondamentalistes, selon lequel l’islam ne ferait pas de distinction entre la religion et la politique. Et nous, les politiques et les médias occidentaux, nous laissons prendre en otages par des musulmans radicaux en reprenant leur paradigme."
"Ce sont les fondamentalistes qui parlent toujours de l’islam et de l’ummah, la communauté religieuse. Cette communauté n’existe tout simplement pas, c’est pourquoi ils veulent la créer."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7039

Parti des Néerlandais allochtones

Dans la presse: "Un jour après que Geert Wilders a déclaré qu’il n’y a pas de société multiculturelle aux Pays-Bas, un parti s’est présenté au Binnenhof qui se donne justement pour objectif une telle société", rapporte la rédaction politique du Trouw (pp.2 et 3). "Il s’agit du Partij voor allochtone Nederlanders (PAN).""Les fondateurs, divers entrepreneurs indépendants de diverses origines ethniques, se démarquent vivement de partis comme la LPF et celui de Geert Wilders, mais aussi de l’establishment politique en général. Ils n’ont pas encore de leader ni de tête de liste, mais un des initiateurs, H. Hoogendijk, a fait allusion à une personnalité politique allochtone connue. Il n’a pas voulu dire son nom.""Le parti veut servir de parapluie à tous les Néerlandais qui ne se sentent pas chez eux dans les partis traditionnels et il n’est ni de droite, ni de gauche.""Selon les fondateurs, les allochtones ne doivent pas s’adapter, mais développer leur propre identité. Les Néerlandais doivent apprendre à accepter ces diverses identités. Dans ce cadre, il convient de maintenir la séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais la religion doit jouer un rôle important dans les décisions politiques.""Cela fait dix-huit ans que je réside aux Pays-Bas", déclare Katiana Kayvantash, d’origine iranienne et cofondatrice du PAN, "mais je ne me sens toujours pas acceptée." "J’ai la certitude que ce n’est pas ma faute. Je parle néerlandais, j’ai ma propre entreprise et mes enfants habitent ici. Je ne veux pas m’installer dans un autre pays."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7039

lundi 20 mars 2006

De zwarte wake-up call

Une réaction de Miriyam Aouragh au vote "immigré":

Is er niet ook een 'zwarte middelvinger' richting de analisten, die niet verder dan hun blanke neus kunnen kijken, nodig?
Een schok! Een aardbeving! We hadden dit niet verwacht, oei oei oei... Sterker nog, volgens Scheffer en Sommers is dit juist een bevestiging van de allochtone -etnische politiek- zucht naar segregatie. En moeten we i.p.v. een gevoel van progressie bij de verkiezingsuitslagen toch vooral niet de inmiddels saaie doem-scenarios over de multiculturele samenleving vergeten.
Jeetje, wat jammer zeg, alle energie, geld, die arme onderzoeksassistenten die hun scriptie er al over begonnen te schrijven, en waardevolle tijd van de professoren was dus eigenlijk voor niets? Niet eens een ere-plaatsje bij Nova of Barend & van Dorp om met een superieur air en brede glimlach te bevestigingen wat de 'wetenschap' al verwacht had? Dan maar de wereld op zijn kop zetten zoals Scheffer om de (aftakelende) ereplek in de Nederlands politiek-wetenschappelijke niche te kunnen behouden.
Ach, ik heb geen grijntje medelijden, boontje komt om zijn loontje. Zolang politicologen, sociologen of andere 'allochtone experts' de migrant vooral als migrant, dus vanuit de psychologie dat ze anders zijn dan blanke Nederlanders in hun doen & laten, emoties, besluiten, en -godverdomme wat een lef- zelfs stemgedrag benaderen, dan zullen ze 'verbaasd', 'geschokt' en in 'de war' blijven. Toch nog blijven volhouden hoor, want 'het maatschappelijk middenveld heeft kennelijk een cruciale rol gespeeld' volgens Tillie. Nee, neem van mij aan, niet de traditionele allochtone organisaties met nauwelijks achterban of legitimiteit hebben allochtonen 'wakker geschud' en ze naar de PvdA, GL of SP verwezen. Immers, alsof niet de groeiende zelfemancipatie onder de tweede en derde generatie allochtonen, niet de reactionaire Haagse politiek, niet het extreem rechtse beleid van Verdonk en te vaak stilzwijgende medeplichtigheid onder alle partijen, niet de kennis en het zelfbewustzijn dat links-progressieve politiek uiteindelijk beter is voor de postitie van marginalen e.a. onderklassen, niet de woede over Nederlands' enthousiaste afbraakbeleid en kapitulatie voor Bush's politiek in het Midden Oosten. Neen, dit heeft waarschijnlijk niet de hoge opkomst verwezenlijkt en een vuist gemaakt onder zwart EN wit. Ja, want ook 'wit' heeft massaal op links gestemd, maar daar kan geen etnische analyse over gemaakt worden want die zijn, zoals Anja Meulenbelt terecht bekritiseerde, vooral neutraal, kleurloos, belangenloos.
Het is idee is dus dat allochtone kiezers geen zelfstandig denkende burgers zijn die o.b.v politieke analyses en sociaal-economische belangen keuzes maken. Het zijn vooral gekleurde mensen die met een gesubsidieerde stok het stemhokje in geslagen moeten worden en uiteindelijk vanuit een tribaal reflex op de 'eigen soort' stemmen. Ik ben niet getreurd hoor, want Nederland heeft nog maar het begin van de nieuwe politisering gezien. De gevestigde orde zal nog veel harder met de allochtone emancipatiestrijd geconfronteerd worden. Nee, niet zoals ze soms lijken te hopen ala Mohammed B, maar juist een grassroots progressieve confrontatie. En zoals Radhakishun al zei, misschien moet de regering vooral zo doorgaan, het versneld dit proces alleen maar!
Miriyam Aouragh
Samen tegen Racisme


___________________

De zwarte middelvinger
Het komt niet dagelijks voor dat Jean Tillie in totale verbijstering naar de resultaten van zijn eigen onderzoeken zit te staren. Maar woensdag was het zover. Hij zag de cijfers van het onderzoek naar het stemgedrag van allochtone Nederlanders en geloofde zijn ogen niet, toen hij constateerde dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Breda 81 procent van de allochtone kiezers op de PvdA had gestemd.
'Ik ben er nog maar nauwelijks van bekomen', zegt Tillie. 'Toen ik de resultaten zag, dacht ik echt: wat is hier aan de hand?' Jean Tillie is onderzoeker bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) in Amsterdam. Behalve hij waren er wel meer mensen die zich afvroegen wat er precies aan de hand was, dinsdag. Binnen de partijen die mede door de allochtone stemmers naar de buitenste duisternis van de oppositie werden verwezen natuurlijk, maar ook bij de winnaars. En bij de opiniepeilers, die er weer eens flink naast zaten.
De allochtone stem verraste in de grote steden de lokale politiek. Het was alsof een zwarte hand zich tot een vuist balde, zo hard op de tafel sloeg dat de glazen ervan rinkelden en alle aanwezigen geschrokken opkeken.
Pardon?
'Luister!', zei de kiezer met de vuist. 'Wij zijn er ook nog!'
Tillie rekende uit dat de PvdA in Amsterdam van de twintig zetels er zeven dankt aan de allochtone kiezers. PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb kreeg 46.216 stemmen, bijna elfduizend meer dan zijn autochtone lijsttrekker, Lodewijk Asscher. In Rotterdam was de stem van de nieuwe Nederlander doorslaggevend in het verlies van Leefbaar Rotterdam ten opzichte van de PvdA. Maar niet alleen de 'blokstem' voor de partij van Wouter Bos was opvallend, ook de opkomstpercentages onder allochtonen waren hoger dan verwacht. In Amsterdam Zuidoost, de voormalige Bijlmer, steeg de opkomst van 17 procent de vorige keer naar 39 procent nu. In Rotterdam ging liefst 55 procent van de Marokkanen naar de stembus, maar een paar procent onder het landelijke opkomstpercentage.
In Amsterdam kwam 44 procent van de Turkse hoofdstedelingen opdagen. In de vier onderzochte steden stemde 44 procent van de Turkse allochtonen, 40 procent van de Marokkanen en 30 procent van de Surinamers en Antillianen: getallen die beduidend hoger lagen dan vier jaar geleden. In totaal lag het opkomstpercentage van de nieuwe Nederlanders op 37. Inderdaad, wat was hier aan de hand? Welke opstandige geest had zich meester gemaakt van het tot dusver tamelijk apathische en niet erg tot een stembusgang genegen allochtone electoraat?
'Er is de laatste jaren een naargeestige sfeer ontstaan rond allochtonen', zegt Melek Usta. 'Het is die tone of voice, het zijn de ongelooflijk polariserende teksten van iemand als minister Verdonk. Die maken dat mensen hebben gedacht: we moeten onze stem laten horen, we willen een punt maken. Dat hebben ze nu gedaan. Ze zeggen niet meer: kijk ons nou zielig zijn. Maar wel: hou ermee op ons in het verdomhoekje te zetten.' Usta is, behalve directeur van het arbeidsbemiddelingsbureau Colourful People, ook directeur van de Stichting Tannet, wat staat voor Turks Academisch Netwerk, een verband van hoog opgeleide Turkse Nederlanders, die ernaar streven Turken en andere allochtonen een nadrukkelijker rol te geven in de samenleving. Ze zegt: 'We willen niet alleen maar toeschouwer zijn, maar ook een speler in het veld.' Met instemming zag Usta dan ook dat de allochtone kiezer afgelopen dinsdag nadrukkelijk zijn gezicht liet zien: stemmen is meespelen. 'Ik ben hier absoluut heel blij mee. Je voelt dat er een beweging gaande is, dat steeds meer allochtonen niet meer aan de zijlijn willen staan, en denken: mijn opinie doet er ook toe. Ik merk het om me heen. We kruipen uit de slachtofferrol. Een groeiende groep allochtonen vertoont steeds meer zelfbewustzijn en wil de eigen mening uitdragen. Dat is echt heel breed gaande.'
'Dit is de revolutie van de niet-bekrompenen', zegt advocaat en tv-maker Prem Radhakishun. Hij liet voor de verkiezingen geen gelegenheid onbenut om de 'gekleurde Nederlanders' naar de stembus te praten. De bekrompenen, zegt hij, zijn de mensen die 'de allochtoon alleen maar afschilderen als een probleem.' Tijd voor een krachtig signaal, vond hij. 'Wij wonen in dit land. En de regering van een land is er voor iedereen. Maar deze regering zegt tegen de immigrant: Jij bent een kankerlijer. Ze doet er alles aan mensen het gevoel te geven dat ze niet welkom zijn. En die pikken dat niet meer.'
Jean Tillie denkt dat de rol van 'het maatschappelijke middenveld' cruciaal is geweest, in de verrassende ontwikkelingen. Allerhande etnische organisaties riepen de nieuwe Nederlanders op te gaan stemmen, 'en dat heeft kennelijk gewerkt'. 'De gangbare gedachte is vaak dat die organisaties de integratie belemmeren. Maar dat is onjuist. Zij bevorderen de betrokkenheid, leiden hun mensen op tot burgers. Ze stimuleren de oriëntatie op de samenleving, en daarmee bevorderen ze ook de integratie.' Melek Usta wijst naar het grotere aantal kandidaten van allochtone komaf, als een van de oorzaken van de hoge opkomst. 'Die hebben de mensen opgezocht in de koffiehuizen en de cafés. Dat heeft ertoe geleid dat mensen zich vertegenwoordigd voelen en hen aangezet te gaan stemmen.'
John Leerdam, Kamerlid voor de PvdA van Surinaams-Antilliaanse afkomst, is als een van de weinigen niet verrast. Hij voelde het al aankomen toen hij voor de verkiezingen in de studio zat bij een lokale Rotterdamse radiozender. 'Ik riep de luisteraars op te gaan stemmen, de enige manier om te laten merken wat ze vonden van het integratiebeleid van Leefbaar Rotterdam.' Een onnodige oproep, bleek uit de stroom telefoontjes die onmiddellijk daarop volgde: 'Maakt u zich geen zorgen, meneer Leerdam. Hoezo gaan wij niet naar de stembus? Wij weten heus wel wat democratie is. Wij gaan ze een pak slaag geven! Ze krijgen een lesje!' Die revolutionaire sfeer voelde Leerdam ook wanneer hij thuis in Amsterdam Zuidoost naar de markt ging. 'Ik kon nauwelijks doorlopen. Ellenlange verhalen van iedereen: We worden in een hoek gedrukt, waarom doet die Verdonk zo negatief over ons?'
Radhakishun: 'Het beleid van Verdonk werkt! De zwarten zijn nog nooit zo politiek geëngageerd geweest. Ik wil haar en Balkenende bedanken voor de grootste opkomst onder gekleurde Nederlanders ooit.'
Begin dit jaar onderzocht het bureau Motivaction in opdracht van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, het opkomstgedrag en de opkomstmotieven van 'Nieuwe Nederlanders' voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de vragen luidde hoe de verschillende groepen de verhouding tussen allochtonen en autochtonen beoordeelden. Van de Turken omschreef 59 procent de verhouding als slecht of zeer slecht. Bij de Marokkanen was dat zelfs 80 procent. In dat onderzoek werd al voorspeld dat de opkomst hoger zou zijn dan gebruikelijk, al twijfelde onderzoeker Tillie daaraan toen nog. Maar hij kreeg ongelijk. Voor het eerst, denkt Paul Brassé van Forum, is de onvrede over het integratiedebat nu vertaald in stemgedrag. 'Er is sprake van iets nieuws. Absoluut. De allochtone stem klinkt luider en linkser dan ooit. Voor het eerst hebben allochtonen zo nadrukkelijk links gestemd, en dan met name op de PvdA. Ze hebben een statement afgegeven. Het moet worden gezien als een afrekening met vier jaar overheidsbeleid. Dat heeft te maken met het debat over de islam, met al die uitspraken over de achterblijvende integratie.'
Voetballer Mohammed Allach, die met zijn stichting MaroquiStars de integratie probeert te bevorderen, is door PvdA-leider Bos gepolst voor een positie op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij denkt dat afgelopen dinsdag niet alleen een proteststem tegen de toon van het integratiedebat heeft geklonken. 'Zoveel verschil is er niet, tussen allochtonen en autochtonen. Ook veel allochtonen maken zich zorgen over hun inkomen, over de gezondheidszorg. Ook zij voelen het kabinetsbeleid gewoon in hun portemonnee.'
Paul Brassé: 'Veel allochtonen bewegen zich op de armoedegrens. Die behoren dus tot het traditionele electoraat van de PvdA.' De uitslag van dinsdag heeft hoe dan ook een grote symbolische betekenis, zegt Jean Tillie. 'Het allochtone electoraat realiseert zich nu dat het een machtsfactor is.' En de politiek is er achter gekomen dat er een allochtoon electoraat bestaat. 'Tot dusver werd dat sterk onderschat. Ook door een partij als de PvdA. Die hebben ook nooit een bewuste keuze voor de allochtone stem gemaakt. Ze waren dinsdag totaal verrast.'
Volgens Tillie herhalen de gebeurtenissen van 2002 zich, zij het in gespiegelde vorm. Toen ontdekte de politiek een autochtoon vergeten electoraat, voltrok zich een revolutie in Rotterdam en stormde de LPF met 26 zetels triomfantelijk de Tweede Kamer binnen. 'Nu is het besef doorgebroken dat er een vergeten allochtoon electoraat is en dat je daarmee als partij rekening moet houden.' Sommige partijen kregen dat al tijdens de campagne in de gaten. Brassé: 'Pastors had in Rotterdam de peilingen gezien, en kwam plotseling met een mea culpa. Maar dat was wat laat.' Bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar een paar Nieuwe Nederlanders hoog op de kieslijst zetten is niet voldoende, om mee te doen in het gevecht om de allochtone stem, denkt Tillie. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe Nederlander niet in de eerste plaats voor kandidaten uit zijn eigen etnische groep kiest, maar eerst naar de partijprogramma's kijkt. 'Die gaan, voor zover allochtonen ter sprake komen, nu alleen maar over sociale cohesie en culturele verschillen. Er staat meestal niets in over de problemen waarmee allochtonen te maken hebben, zoals werkloosheid. Wil je als partij allochtonen aanspreken, dan moet je daaraan ook aandacht besteden.'
Al was het maar uit pragmatische overwegingen. Tillie: 'Van alle allochtonen zegt 30 procent dat ze zich best kunnen voorstellen dat ze op de VVD zouden stemmen.' Maar dan moet die partij wel wat te bieden hebben. Leerdam: 'Ik kom VVD'ers tegen die zeggen: ik stem niet meer op de partij van Verdonk, want dan verloochen ik mezelf.' Radhakishun: 'Ik verlang zo naar iemand die mij met mijn getinte huidskleur niet ziet als een vijand, maar als een broeder. Die zegt: Prem, je bent soms een klerelijer, maar je bent welkom.'
Ongetwijfeld hebben de gemeenteraadsverkiezingen de partijen wakker geschud: er valt wat te halen, onder de nieuwe Nederlanders. 'Wij zullen deze uitslag goed analyseren', zegt Wim van de Camp, oudgediende in de CDA-Tweede-Kamerfractie. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat naar schatting een half miljoen allochtonen die wél stemrecht hadden bij de lokale verkiezingen, dat straks niet hebben als het om de Tweede Kamer gaat. De allochtone stem is in 2007 goed voor zo'n vijf Kamerzetels, schat Jean Tillie. Maar als het net zo'n blokstem wordt als deze week, kan die voor de PvdA wel de overwinning betekenen. Leerdam wrijft zich hoopvol in zijn handen: 'Dit is een trend die niet meer is te stoppen. De mensen hebben nu gezien dat ze het verschil kunnen maken.'
Brassé voorspelt 'een nieuw bewustzijn' onder allochtonen. 'Ze hebben gezien wat het heeft opgeleverd. Als je ontevredenheid omzet in actie, kun je iets bereiken. Thuisblijven heeft geen zin, dat is nu wel doorgedrongen, denk ik.' Misschien, denkt Melek Usta, vormen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 een waterscheiding. 'Je hoeft niet hoogbegaafd te zijn om te zien dat mensen genoeg hebben van de polarisatie.' Het zou kunnen, denkt ze, dat de toon in het maatschappelijk debat gaat veranderen, minder hard gaat worden. 'Als we maar niet teruggaan naar de jaren zeventig en tachtig, naar het pamperen.'
Want wat je ook van de afgelopen vier jaar kunt zeggen, hoe hard en negatief de toon jegens de nieuwe Nederlanders ook was, dat heeft in elk geval één opmerkelijk gevolg gehad: de allochtoon is kwaad naar het stemhok getogen en heeft daar verontwaardigd zijn stem uitgebracht. Mohammed Allach noemt de gebeurtenissen rond de gemeenteraadsverkiezingen vooral een uiting van een 'perfect' integratieproces. 'Het feit dat de nieuwe Nederlanders zo massaal zijn gaan stemmen, geeft aan dat ze precies weten hoe onze democratie werkt. Dat de enige manier om effectief te protesteren is, gebruik te maken van je stemrecht.' Prem Radhakishun: 'Ik zeg tegen de regering: ga zo door! De komende veertien maanden moet het allemaal nóg harder. Alle verblijfsvergunningen weigeren! De drempels nog twee keer zo hoog! Dan kan mijn droom, een links kabinet, eindelijk waarheid worden.'
Jean Tillie: 'Dit is het democratische antwoord op het huidige klimaat in Nederland. Op vier jaar harde taal.' Het is een antwoord op de door Pim Fortuyn ingezette en door veel andere partijen overgenomen benadering van de allochtoon: de nieuwe Nederlander als probleem, met bijpassende krachtdadige oplossingen. Tillie: 'Dit is een belangrijk moment. Als we het over allochtonen hebben, hebben we het de laatste tijd alleen maar over fundamentalisme, radicalisering en dat soort kreten. Nu komt daarop het democratische antwoord. Dat is toch precies wat we wilden?'
Artikel van Raoul du Pré en Bert Wagendorp; Copyright: de Volkskrant

dimanche 19 mars 2006

Sur NOVA: mais laissez-moi parler!

Hier j'ai réussi à peu près correctement mon 8 minutes en duo avec Saskia Dekkers (correspondante à Paris) sur NOVA. J'ai reçu quelques emails de félicitations, mais aussi un message de Gijs van der Fuhr (du Centre pour les Etrangers d'Amsterdam) qui résume assez bien mon sentiment: "Goede morgen Laurent, Zag je in NOVA. Was niet slecht, maar iets assertiever mag wel, je liet je regelmatig passeren door je medespeelster (en wist ook niet altijd tegen welke camera je sprak). Maakt niet uit, ik neem aan dat het nog een eeuw duurt voordat Nederlanders iets begrijpen van de Franse mentaliteit en vooral die in de voorsteden."
Ce qui se traduit par "bonjour Laurent. Je t'ai vu hier à NOVA. c'était pas mal, mais tu pourrais être plus capable de t'affirmer, tu t'es laissé marcher sur les pieds par l'autre débatrice (et tu ne savais pas toujours à quelle caméra parler). Ce n'est pas grave, j'imagine que cela va durer encore un siècle avant que les Néerlandais comprennent la mentalité française et en particulier celle des banlieues".
Effectivement, Sasia Dekkers (par ailleurs très sympathique hors écran) avait tendance à monopoliser la caméra et j'essayais de rester poli. Apparement la politesse n'est pas une qualité à la télévision néerlandaise. Devrais-je renier mon éducation pour placer une phrase de plus en direct? Lewis pense que oui.

Pour ceux qui ont regardé: avez-vous noté quelles chaussures je portais? Le/la premier(e) qui trouve gagne un fabuleux dîner chez nous, léchouilles de chien incluses.

Nebahat Albayrak tord le cou aux clichés

La députée travailliste Nebahat Albayrak a montré son agacement aux commentaires suivant la victoire du PvdA aux élections municipales dans un article publié par le Volkskrant. Elle y raconte que les migrants n'ont pas voté travailliste parce qu'une fatwa quelconque les y a obligé, mais bien en connaissance de cause, pour faire perdre une droite nationaliste et xénophobe qui n'a eu de cesse de les humilier et de leur faire une vie impossible. You go, girl!

Gedegradeerde migrant was uitsluiting zat
Veel allochtonen hebben op de PvdA gestemd. Niet omdat ze een stemadvies uit de moskee kregen - het kabinetsbeleid was genoeg, zegt Nebahat Albayrak.

De inkt van de eerste kiezersonderzoeken is nog niet droog of de angst wordt vakkundig geplugd: allochtonen hebben massaal PvdA gestemd. Fatwa's, uitgeroepen in moskeeën, waren de oorzaak, rechtstreeks ingefluisterd vanuit Saoedi-Arabië. Het bewijs is geleverd: de PvdA is de Partij van de Allochtonen, de partij die vrouwenonderdrukkers, criminelen, terroristen en ander tuig de hand boven het hoofd gaat houden. Degenen die niet zo ver willen gaan, gaan niettemin ver: de allochtonen nemen het over, de PvdA is overgeleverd en zal, in dank voor de allochtone stem, koest zijn in het integratiehok, belangenorganisaties van vette subsidies voorzien en het land weer laten volstromen met kansloze verworpenen der aarde.Angstwekkende beelden voor een land waar de allochtoon de laatste jaren gelijk is gemaakt aan zieke, zwakke, misselijkmakende, criminele, moordzuchtige en vooral achterlijke terroristen in spé. Uiteraard moslims. Nu ken ik toevallig veel allochtonen, ben er sinds een jaar of vier notabene zelf weer één van. Ik ben ze de afgelopen weken weer massaal tegengekomen. Het was dus voor mij absoluut geen verrassing dat de PvdA veel steun kreeg. Daar was geen fatwa voor nodig. Armoede en pure uitsluiting deden het werk. Want wie zijn die mensen die in het woord allochtoon gevangen zitten eigenlijk echt?
Allereerst zijn het de mensen die het hardst zijn getroffen door de sociale misère in het land. Veel oudere migranten, vaak met een onvolledige AOW, vingen net als autochtone lotgenoten de klappen van het kabinet net iets te vaak op. Zij praten niet over de zorgpremie, de bezuinigingen op de huursubsidie en de gestegen energieprijzen, nee, zij voelen het. Ook de kinderen van migranten die na generaties hard werken tot de middeninkomens behoren, hebben het zwaar te verduren. De beloofde, maar nooit gekomen compensatie was voor hen geen extra vakantiecentje maar bittere noodzaak. De kosten van kinderopvang, de studiekosten van kinderen - de lijst is lang. De onrechtvaardige hardheid van het kabinetsbeleid is aan velen niet voorbijgegaan, evenmin aan allochtone Nederlanders. (Zie ook het Vervolg, 11 maart.)
En er is meer. Migranten, ook succesvolle, en hun inmiddels Nederlandse kinderen zijn door het kabinet gedegradeerd. Het tot een islamdebat gedecimeerde integratiedebat heeft hen in een hoek gezet waar niemand wil zitten. Aangekeken, aangesproken, beoordeeld, veroordeeld. Van Turk tot moslim (lees radicaal, lees gevaarlijk), van Marokkaan tot moslim en sterker nog, van Antilliaan, Surinamer, Kaapverdiaan tot jawel, moslim. Want geen enkele etniciteit is onbesmet gebleven in het land van wij en zij. Lange tenen? Welnee. Het is de keiharde realiteit van veel Nederlanders die hun neus keer op keer stoten bij sollicitaties en de discodeur. Deze Nederlanders zien ineens dat hun Nederlandse paspoort en hun diploma's minder waard zijn dan die van Nederlanders met blond haar en minder ingewikkelde namen.
De gevolgen blijven niet uit. Hoogopgeleide jonge Nederlanders van Turks afkomst kiezen vaker voor een toekomst in Turkije. Artsen, economen, ondernemers die hun inzet hier beloond zien met een plotsgebleken derderangs burgerschap. Let wel, dit zijn geen Turken die 'eindelijk teruggaan naar hun eigen land'. Dit zijn Nederlanders die hun eigen land verlaten. En dat zegt iets.Hun antwoord is niet radicalisering, niet een gecodeerd telefoongesprek via buitenlandse internetaanbieders naar lokkende terroristen aan wie zij hun diensten aanbieden. Nee, zij maken zich juist, en als geen ander, zorgen om de ingezette polarisatie, omdat zij voelen wat het met mensen doet.
Zij zien meer dan ooit mensen om zich heen gedwongen worden in een etnische en religieuze identiteit, omdat op dit moment het enige alternatief is daar definitief afstand van te doen. Zij zien sommige moslims in Nederland fundamentalistischer worden, niet ondanks maar dankzij dit kabinet. Maar ook dankzij politici en columnisten die de emancipatiestrijd hebben gemaakt tot een strijd tussen culturen en religies. Van de groeiende, allesvernietigende kloof die dit veroorzaakte, willen zij af. In tegenstelling tot de ook in ons land aanwezige antiwesterse, en potentieel gevaarlijke radicalen die juist gebaat zijn bij het groter worden van de kloof. Maar die hebben geen PvdA gestemd. Voor hen is stemmen gelijk aan het legitimeren van de vijandelijke machthebbers en zijn allochtonen die daar wel actief of passief aan meedoen, verdoemd.
De verwijdering tussen allochtoon en autochtoon speelt hen in de kaart en daar hebben de 'allochtonen' die op de PvdA hebben gestemd zich tegen verzet. Zij staan daarin niet alleen. De uitslag van de raadsverkiezingen laat zien dat realiteitszin geen kleur kent. De PvdA heeft alle kiezers aangesproken met een dijk van een verhaal over wat sociaal-zijn echt betekent, over emancipatie en insluiting. Met die missie kreeg de PvdA het vertrouwen van veel Nederlanders, overigens nog altijd meer van autochtonen dan allochtonen.
Dat is iets om trots op te zijn.
Nebahat Albayrak, publié dans le Volkskrant du 14 mars 2006
Aussi sur http://allochtonen.web-log.nl/log/5246822

Test d'intégration

C'est possible de tester votre degré d'intégration en ligne... Sur http://www.integratietest.nl/ vous savez en 12 questions si vous êtes intégré(e)(s) ou pas. Je suis plutôt satisfait de mon score:
"U bent voor 95.35% geintegreerd"
Coule, hein?

Anja Meulenbelt dénonce l'ethnocentrisme des "universalistes"

Ah, enfin quelqu'un qui se réveille! Martin Sommers, dans le Volkskrant, dénonce la ségrégation montante qui règne à Rotterdam. Mais, comme le souligne la sénatrice SP Anja Meulenbelt, c'est un peu facile de tenir les "allochtones" pour responsables: la liste Leefbaar est elle-même très très blanche, et donc ségréguée. "Leefbaar a choisi les blancs, pour sa propre communauté et pas pour toute la ville, qui est blanche et colorée". De fait, les blancs à Rotterdam forment eux-même un groupe ethnique distinct qui cherche à exclure les autres. Pas étonnant que les autres se réveillent et cherchent à leur tour à défendre leurs intérêts.

Blank is ook een kleur
Dat het in Rotterdam nog moeilijk gaat worden met het besturen van de stad is een open deur. Martin Sommers (Volkskrant 16 maart) maakt zich met Paul Scheffer en Gabriel van den Brink zorgen over de toegenomen segregatie. Ik ook. In de raad zitten straks veertien roomblanke vertegenwoordigers van Leefbaar Rotterdam, stelt Sommers, tegenover achttien sociaal - democraten van wie de eerste tien allochtoon. En hoe moet dat samen de stad gaan besturen? Inderdaad, ik mag blij zijn dat ik een Amsterdammer ben waar de veel verguisde maar ook bewonderde Cohen en Aboutaleb de ´boel bij elkaar hebben gehouden´ en niet alleen met kopjes thee, en een waterscheiding zoals in Rotterdam vermeden kon worden.Maar nu komt de aap uit de mouw: de schuld van de segregatie wordt gelegd bij de groep burgers die een ´etnische politiek´ voeren, en dat zijn in de ogen van Sommers uiteraard de burgers met een kleurtje. Ik citeer: ´belangrijk is de erkenning dat etnische politiek bestaat. Wat Van den Brink aantoont, is dat Rotterdamse migranten zich betrokken voelen bij hun eigen gemeenschap en niet of nauwelijks bij de stad. Etnische belangenpolitiek helpt de gezamenlijkheid niet vooruit´. Wat zegt Sommers eigenlijk? Dat etnische belangenpolitiek alleen door migranten gevoerd kan worden en niet door blanken. Blank is dus geen kleur, geen etniciteit. En dat die blanken, ook al maken ze maar de helft van de burgers uit, vanzelfsprekend staan voor de gezamenlijkheid van de stad, en niet voor hun eigen groepsbelangen. Dat is niet wat we, inclusief de migranten, Leefbaar hebben zien doen in de afgelopen jaren. Leefbaar koos voor blank, voor de eigen gemeenschap en niet voor de gehele stad die immers bestaat uit blanke inboorlingen én uit migranten.Had Leefbaar niet stelselmatig een politiek gevoerd die migranten het gevoel gaven maar nauwelijks getolereerde buitenlanders te zijn in de stad waar velen van hen geboren zijn, dan stond het in Rotterdam nu niet zo slecht met de gezamenlijkheid. Sommers maakt de bekende fout om blank zonder er bij na te denken als de eigenlijke bewoners van de stad te zien, en niet als een evenzeer etnische groep die dacht de eigen etnische belangen te moeten verdedigen tegen de gekleurde ´indringers´. Daarop hebben de migranten besloten om een electorale vuist te maken, en hebben dat nota bene ook nog gedaan door zich aan te sluiten bij een nette gemengde sociaal-democratische partij, en niet op de migranten en moslimpartijen te stemmen, ook al was dat hen staatsrechtelijk gezien geheel toegestaan. Zij hebben dus tégen segregatie gestemd. Ze hebben tégen de etnische belangenpolitiek gestemd die er al was, namelijk die van blank Leefbaar. Om nu de migranten te verwijten dat ze etnische belangenpolitiek voeren en meer betrokken zijn bij hun eigen gemeenschap dan bij de stad als geheel draait de feiten geheel om.

Sommers wil graag erkenning dat etnische politiek bestaat. Ik ook. Plus de erkenning dat blank ook een kleur is. En etnische politiek niet voorbehouden is aan migranten.
Anja Meulenbelt, lid Eerste Kamer voor de SP
Source: weblog d'Anja Meulenbelt http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/ mais aussi sur http://allochtonen.web-log.nl/log/5275688

samedi 18 mars 2006

Le PvdA a-t-il peur de la diversité?

Dans les articles qui suivent (forouardés par Pierre-Yves Lambert, merci PYL!), on peut lire les difficultés que peut rencontrer le PvdA dans la gestion de sa victoire. Ainsi, Wouter Bos se plaint que les votes préférentiels (souvent sur des candidats "ethniques") ont affaibli la qualité des élus. Une fois encore, on se retrouve confronté à la pensée ethnocentriste selon laquelle les hommes blancs sont synonymes de qualité, et que la diversité se paye par l'élection de personnes incompétentes.
Il leur reproche la "culture clientéliste" de leur "culture d'origine", ce que je trouve vraiment xénophobe. C'est comme si on reprochait à tous les migrants américains l'existance du Ku Klux Klan ou qu'on tenait pour personnellement responsable les Africains résidant ici des dictatures qui ensanglantent le continent.
Par ailleurs, l'idée (assez communément répandue) d'un universalisme (dont les hommes blancs d'origine hollandaise auraient le monopole) opposé au clientélisme ou particularisme des autres me fait vraiment vomir. Même les politiciens français, pourtant champions de l'universalisme particulariste (leur universalisme personnel au service de leur carrière: on voit bien ce que cela donne dans les banlieues et aujourd'hui dans les universités et les lycées), ne vont pas aussi loin dans leur ethnocentrisme et leur néo-colonialisme.
Avec les NieuweAmsterdammers (http://www.denieuweamsterdammers.org), on a beaucoup réfléchi sur la diversité comme moyen d'éviter un ethnocentrisme générateur de conflits et de catastrophes (voir le gouvernement Villepin, le gouvernement Balkenende, les affaires Enron ou Crédit Lyonnais...). Les sorties délirantes de Wouter Bos nous confortent dans notre analyse, c'est évident.

PvdA met 'kleurtje' is risico
Van onze politieke redactie
http://www.parool.nl/nieuws/2006/MAA/17/p1.html
DEN HAAG - PvdA-leider Wouter Bos voorziet 'ongelukken' met nieuwe allochtone raadsleden van zijn partij. Bos is met name bevreesd voor raadsleden die met voorkeurstemmen zijn gekozen, terwijl ze aanvankelijk op een niet-verkiesbare plek stonden. Hij zegt dat vandaag in een interview met Het Parool. ''Onze winst is zo groot dat veel mensen - onder wie allochtonen - een raadszetel hebben gekregen, terwijl we niet weten of ze net zo gekwalificeerd zijn als mensen hoger op de lijst.'' ''Natuurlijk zie ik het risico dat onervaren raadsleden een veeleisende achterban op hun nek krijgen. Daarom hebben we de PvdA-fracties overal in het land hulp aangeboden met cursussen.''Bos stelt dat zijn partij ervaring heeft met politici die 'politiek bedrijven volgens de cultuur van hun land van herkomst, waar cliëntelisme normaal is'. Maar met de opkomst van een nieuwe generatie migranten verwacht hij dat dit probleem verdwijnt. In het vraaggesprek gaat hij in op waarschuwingen dat het onwenselijk is als de PvdA ook in de toekomst de partij is waar allochtonen massaal op stemmen. Bos vindt het niet zinvol om daar nu over te discussiëren. Maar hij zegt ook: ''Ik zie het gevaar van een Partij van de Allochtonen waar de autochtonen weglopen. Maar als wij vasthouden aan ons verhaal, blijven we de partij voor iedereen.'' In Rotterdam en Amsterdam bestaan de PvdA-gemeenteraadsfracties ruwweg voor de helft uit raadsleden van allochtone afkomst. In Amsterdam stonden zij allemaal op een verkiesbare plaats. Wel zitten in de deelraden veel allochtonen dankzij voorkeurstemmen. Vandaag in de krant: 'Wij veranderen niet' INTERVIEW
© Het Parool, 17-03-2006

Mais bon, le PvdA d'Amsterdam semble, malgré les pressions du parti, avoir choisi une coalition avec les verts:

PvdA kiest voor links college
Van onze verslaggevers

http://www.parool.nl/nieuws/2006/MAA/17/ams1.html
AMSTERDAM - De PvdA Amsterdam kiest voor GroenLinks. De partij gaat voorlopig zonder de VVD verder onderhandelen over het nieuwe college. De sociaaldemocraten spraken donderdag na de installatie van de nieuwe raad een voorkeur uit voor een coalitie met GroenLinks én VVD. Maar omdat GroenLinks weigert met de VVD om tafel te gaan, zullen de onderhandelingen nu zonder de liberalen plaatsvinden. GroenLinks-lijsttrekker Van Poelgeest: ''Wij vinden dat er een aantrekkelijk er alternatief is, dat wij eerst zouden willen onderzoeken.'' PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher verwacht na het weekend de inhoudelijke onderhandelingen te kunnen beginnen. Tot nu toe hebben de partijen niet over de plannen voor de komende vier jaar gesproken.De SP en VVD toonden zich teleurgesteld over de keuze van de PvdA. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: ''Hier lag een historische kans om te laten zien hoe het wel moet, de PvdA heeft té snel een conclusie getrokken.'' VVD-lijsttrekker Laetitia Griffith: ''Als er partij in het college komt die partijen op voorhand uitsluit, maak ik mij zorgen om de toekomst van Amsterdam.'' VVD-wethouder Mark van der Horst voegde er aan toe dat hij 'nu net zo goed naar Wit-Rusland kan emigreren.'
© Het Parool, 17-03-2006

vendredi 17 mars 2006

Les intellos médiocres veulent une coalition de droite

Ah, la branche droite du PvdA adorerait gouverner avec le VVD... on y retrouve (quelle surprise!)... Paul Scheffer lui-même! Celui qui est derrière la fin du multiculturalisme, la montée des thèmes xénophobes et qui a "créé" Ayaan Hirsi Ali voudrait que le PvdA s'allie avec les crypto-fachos de Leefbaar et avec le VVD, qui, je le rappelle, n'a jamais rien dit contre la politique raciste et xénophobe de Verdonk.
Quand on voit les raisons pour lesquelles le PvdA a gagné les élections (des raisons de gauche) et les raisons pour lesquelles Paul Scheffer l'invite à collaborer avec la droite, franchement je ne vois pas trop comment on peut encore le prendre au sérieux.
Ce qui est assez fascinant dans ce discours, c'est les idées implicites qu'il véhicule: la gauche ne sait que dépenser de l'argent pour les minorités (ce qui les empêcherait de s'émanciper), alors que la droite crée des emplois. Dans les faits, vu l'ambiance de merde que la droite sait créer en divisant les gens et en ne favorisant que les riches, traditionnellement c'est la gauche (sans les extrêmes, bien sûr) qui est favorable à l'emploi, même si les média et certains intellos prétendent le contraire. Par tradition, la gauche est plus ferme sur les budgets à cause justement de sa réputation de dépensière. Et c'est surtout sa faculté à créer du lien social et de la confiance qui marche: si l'ambiance est bonne, l'économie va bien. Regardez Clinton, Paars ou Jospin: une politique économique plutôt de droite (dont la droite n'a donc pas le monopole) mais une ambiance tolérante de gauche, et très progressive sur les mœurs, et une économie très dynamique pour résultat.
Donc, franchement, les conseils des "spécialistes" me font vraiment rire!

"Le PvdA d’Amsterdam doit former un collège avec le VVD, maintenant que les problèmes de la ville s’aggravent", écrit le journal d’Amsterdam Het Parool (p.7) d’hier soir. "C’est ce que dit Paul Scheffer, professeur de gestion urbaine et membre éminent du PvdA."
"’La formation de blocs ethniques dans le comportement de vote est un signe de polarisation. Les résultats des élections de 2002 et de 2006 sont liés. Le PvdA doit surmonter les antagonismes. C’est pourquoi il doit administrer Rotterdam avec Leefbaar’."
"A Amsterdam aussi, le PvdA doit éviter le plus possible de coopérer avec la gauche. ’Former des collèges de gauche, c’est donner un mauvais signal. On risque alors de retomber dans le comportement d’esquive des problèmes adopté dans le passé.’ ’La coopération avec le VVD rendra le PvdA vigilant. C’est nécessaire, car Amsterdam est presque une ville à parti unique et la situation y est à certains égards aussi urgente qu’à Rotterdam. Le nombre d’habitants qui dépendent d’une indemnité y est même plus élevé. Le taux de propriété d’Amsterdam est le plus bas des grandes villes. Et à l’inverse de Rotterdam, la ségrégation croît’."
"De ce fait, le principal objectif du maire Job Cohen, assurer la cohésion sociale, est en danger. ’De nombreux signes le montrent. Avec le VVD on peut y réagir mieux’. René Cuperus, de la Wiardi Beckman Stichting, le bureau scientifique du PvdA, approuve Scheffer. ’Il faut des entrepreneurs pour résoudre les problèmes. Ils peuvent donner des emplois et des places de stage aux jeunes allochtones. Et le VVD a de meilleurs contacts avec le secteur privé’. En cas de coopération avec GroenLinks, Cuperus prévoit un retour à la ’philosophie multiculturelle’."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7024

Chantal Goya est-elle de droite?

Il y a quelques jours, je me suis réveillé avec la mélodie d'une chanson que j'écoutais quand j'étais petit: "ce matin un lapin a tué un chasseur...". Et oui, ceux qui ont grandi en France reconnaîtront Chantal Goya. Comme j'ai un nièce d'un an et que les bonnes choses sont meilleures quand elles sont partagées, j'ai acheté son Best Of en ligne, sur iTunes. Avec, en prime, des remix bien vulgaires, la dame étant redevenue cool auprès des homos branchés dans la trentaine rigolant comme des débiles en dansant sur "Bécassine" ou "voulez-vous dansez Grand-mère".
La première chose qui m'a frappé à l'écoute de son album, c'est que si les paroles sont pour la plupart assez débiles, les arrangements sont magnifiques. On a droit à un orchestre aux cordes luxuriantes et à des envolées de violons vraiment fabuleuses. Bon, c'est vrai, Madame Goya ne chante pas dans le rythme et a besoin d'un choeur de moufflets pour soutenir sa frêle voix, mais franchement son arrangeur n'a pas à rougir, 30 ans après.

C'est en écoutant les paroles un peu plus attentivement que j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Ca m'a pris avec "Bécassine", l'histoire d'une bretonne idiote et raciste, avec d'énormes joues roses et une propention à avoir des joies simples et infantiles. Cela correspond assez bien à l'image que les Parisiens avaient des Bretons à l'époque. On est en plein contexte colonial: un physique monstrueux, un intellect assez faible, et des joies d'enfant.
Ensuite, "Adieu les jolis foulards", une chanson sur une institutrice postée en Martinique et qui est rappelée par la métropole. On y parle de punitions, des foulards et d'école assimilatrice. "Souvenez-vous de l'histoire de Napoléon...".
C'est alors que je me suis rappelé ce que des copains d'école m'avaient un jour dit. Alors que ma mère insistait sur le fait que les chansons d'Anne Sylvestre étaient mieux (une chanteuse pour enfants très "éducation nationale"), mes copains d'écoles disaient que Chantal Goya représentait "la vraie France". Sous-entendu, vu le quartier prolo où j'étais, qu'elle était de droite, alors qu'Anne Sylvestre était une affreuse gauchiste.

Alors que Chantal Goya m'a procuré mes premiers émois musicaux (avec le recul, c'était justifié), Anne Sylvestre m'a fait comprendre l'humour, l'ironie et l'absurdité. Comme quoi, les enfants font leur shopping artistique comme ils l'entendent, quoiqu'en pensent leur parents. Dans mon cas : Chantal Goya pour les violons discoïdes, Anne Sylvestre pour les paroles absurdes, Casimir et son gloubiboulga pour les fabuleuses recettes de cuisine (voir http://www.casimirland.com/casimirland/gloubi-boulga/index.php pour la recette originale).

Live sur NOVA samedi soir

L'émission d'information NOVA (probablement l'émission d'info la plus regardée u pays) m'a invité à venir expliquer ce qui se passe en France avec les étudiants et les lycéens se battant dans la rue avec les CRS. Il me faut me faire tout beau et repasser une nouvelle chemise... Coule, hein?

Sur Europe 1

Hier soir j'ai été interviewé par la radio française Europe 1. Une fois de plus, c'est sur la politique de Verdonk et la nouvelle loi (qui est entrée en vigueur il y a deux jours) qui oblige les personnes voulant immigrer aux Pays-Bas à passer des tests d'intégration. Je ne sais pas à quelle heure c'est passé... J'étais en slip et en ticheurte car je me préparais pour la cérémonie d'ouverture du conseil municipal, brosse anti-poils dans une main (Guillaume le chat s'était affalé sur mon costard) et fer à repasser de l'autre. C'est la magie de la radio: donner une interview sérieuse à moitié à oualpé...

jeudi 16 mars 2006

Difficiles coalitions

Dans la presse néerlandaise:
Formation des conseils municipaux "’Brimer le PvdA’ est une occupation populaire en Zélande, parmi les représentants d’autres partis politiques", relève le Volkskrant à la une. "Le PvdA, la semaine dernière, a gagné les élections municipales aussi bien à Goes qu’à Borssele et Noord-Beveland, mais le plus grand parti y a été exclu de la participation au nouveau collège. Cela risque aussi d’être le cas dans quelques autres communes zélandaises (entre autres à Sluis et à Kapelle)."
"A Heemskerk, en Hollande du Nord, le PvdA, en tant que plus grand parti, est aussi condamné à l’opposition, après que le CDA, le VVD et GroenLinks ont abouti à un accord rapide. Le PvdA n’est pratiquement pas exclu ailleurs. Dans la plupart des communes les pourparlers de coalition se poursuivent."
"Le fait que le gagnant des élections soit tenu à l’écart du collège a surtout ému les habitants de Goes. A l’initiative de l’électeur PvdA Sem Stroosnijder, 20 ans, une ’bruyante’ action de protestation aura lieu devant la mairie ce soir, lors de l’installation du nouveau conseil municipal. Les émotions suscitées par la mise ’hors-jeu’ du PvdA (à Goes le SGP/CU, le CDA et le VVD forment le nouveau collège) sont si vives que le maire Van der Zaag s’est vu contraint d’appeler au calme dans une lettre ouverte. Selon le président du groupe PvdA de Goes, Hoogerland, la situation politique dans sa commune est gravement perturbée maintenant que le PvdA (passé de cinq à sept sièges) n’a même pas eu l’occasion de mener les pourparlers de coalition. Un jour après les élections, le SGP/CU, le CDA et le VVD s’étaient déjà accordés. ’Depuis 1946 il est d’usage que le plus parti prenne l’initiative, mais le CDA, surtout, a voulu nous faire un croche-pied’, dit Hoogerland."
"Le CDA dément cette critique. Selon sa tête de liste Dieleman, il était clair dès le départ que l’échevin PvdA ’t Hart plaçait la barre trop haut pour les autres partis. Un politique ’neutre’, le conseiller municipal GroenLinks Van Oosten, a déclaré mercredi qu’une organisation indépendante comme la Cour des Comptes municipale devrait se pencher sur les pourparlers de coalition."
Lien: http://www.ambafrance-nl.org/article.php?id_article=7018