.

vendredi 11 janvier 2008

Communiqué de presse: Ferdinand Bolstraat sans voitures, avec tram

Voilà un communiqué de presse signé par mon collègue de GroenLinks, Arend Hamstra, et moi-même, sur la décision qui a été prise pour la Ferdinand Bolstraat. En gros, on a décidé que la rue sera réservée aux piétons, aux vélos et au tram, sans voitures ni taxis, donc. Nos amis du VVD ne sont pas contents et le prennent comme une attaque personnelle. Franchement, ils se montent le chou pour rien. J'y reviendrai dans un message ultérieur: j'ai été chercher de l'information à différentes sources pour arriver à prendre la meilleure décision possible, il n'y a donc pas d'idéologie ou de dogme particulier, si ce n'est l'intérêt général...

PERSBERICHT 10 januari 2008
Ferdinand Bolstraat geheel autovrij, maar mét tram.

PvdA en Groenlinks kiezen voor een geheel autovrije inrichting van de Ferdinand Bolstraat tussen Ceintuurbaan en Stadhouderskade als de bouw van Noord-Zuidlijnstation “de Pijp” klaar is. Het tramspoor blijft. Op die manier blijft een goed en fijnmazig OV in Amsterdam mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van ondernemers, bezoekers en bewoners ook voorstander is van een autovrije straat met tram.
Laurent Chambon, raadslid PvdA: ´Het autovrij maken is goed voor de economie en de leefbaarheid. Het geeft een stevige impuls voor alle ondernemers in de straat doordat er een aantrekkelijke gebied ontstaat voor bezoekers, bewoners en ondernemers. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen naar de Albert Cuyp kan komen, ook met de tram. Een goed OV is van belang voor iedereen in de samenleving.’
Arend Hamstra, raadslid Groenlinks:´Fietsers, voetgangers en tram, deze combinatie is de toekomst voor Amsterdam. Schone lucht en veilige straten zonder auto’s, dat is waar wij naar streven. Dit is een prachtige stap in die richting.`
Het voorstel van het Dagelijks Bestuur (Groenlinks en PvdA) om zowel het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en de Albert Cuypstraat als het gedeelte tussen de Albert Cuypstraat en de Stadhouderskade autovrij te maken heeft een meerderheid van de raadscommissie Verkeer overtuigd In welke vorm er een tramspoor komt is nog onduidelijk. Onderzoek moet uitwijzen of het een strengelspoor of een dubbelspoor wordt.
Groenlinks en PvdA willen daarbij ook dat er extra aandacht komt voor het fietsparkeren. Deze problematiek is al groot in de Noord-Pijp maar zal met de komst van het metrostation `De Pijp´ alleen maar groter worden.
Voor PvdA en Groenlinks betekent een autovrije Ferdinand Bolstraat ook dat de straat geen racebaan voor taxi´s mag worden. Dit is een belangrijk punt bij het ontwerpen van de straat.