.

lundi 2 octobre 2006

Debat over Nationaliteit en Identiteit

A ne pas rater!!!

woensdag 4 oktober, 20 uur, De Balie
Met: Farah Karimi, Hans Dijkstal, HJ Schoo, Nausicaa Marbe ; column: Sjoerd de Jong, NRC Handelsblad
Voorzitter: Menno van der Veen
Organisatie: de Helling i.s.m. Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Balkenende kon op hoon rekenen toen hij aan het begin van zijn eerste ambtsperiode sprak over 'gedeelde normen en waarden'. Inmiddels gaat het publieke debat, ook binnen links, over een nationale identiteit. Tradioneel heeft links moeite met nationale symbolen. De vlag mocht op weinig sympathie rekenen. Tegenwoordig zien verlichte gemeenschapsdenkers als Jan Marijnissen en Paul Scheffer in nationale symbolen wel degelijk aanknopingspunten voor een nieuwe gezamenlijkheid. Het Nederlands paspoort -- nog maar kort geleden niet meer dan een reisdocument -- krijgt een migrant nu op Naturalisatiedag. De driekleur wordt er 'gratis' bijverstrekt. Op voorstel van de SP wordt gewerkt aan een Nationaal Museum.

Wat moet het Nederlanderschap inhouden in tijden van vervagende grenzen? Hoeveel moeten Nederlanders delen, oftewel: wat is onze nationale identiteit? Hoe problematisch is het dat nationaliteit en identiteit niet meer altijd samenvallen? Hoeveel ruimte is er voor andere (groeps)identeiten? Heeft de Nederlandse nationale identiteit behoefte aan nieuwe symbolen? En wat zouden die nieuwe symbolen kunnen zijn? Deze vragen staan centraal in het debat op 4 oktober, in de Balie in Amsterdam

De toegang is 3 euro
Reserveren: De Balie, 020-5535100; zie ook www.debalie.nl
Info: Aysel Sabaholu ( asabahoglu@groenlinks.nl)